Google Earth
Tu je môžte pridávať pozíciu na mape sveta Google Earth. Program je voľne šíriteľný a možte si ho stiahnuť zo stránky http://www.google.com/earth/index.html. Akceptované sú len súbory s koncovkou *.kmz . Týmto spôsobom možte označit revír ale aj konkrétne miesto pri vode. Podrobný návod ako vytvoriť značku na mape nájdete tu.
Autor bodu
Pridať bod na mape
Popis miesta:
ID 1660

Revír Veľká Svinka

Číslo revíru:
4-3140-4-1
Popis:Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 73.kmz
Veľká Svinka pretekajúca cez obec Fričovce
Google Earth: značka na mape 74.kmz
Ústie Veľkej Svinky do Hornádu
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

erik    04.10.2015
.

Oto Adamkovič    26.07.2015