Pridať obrázok do galérie
Pri odosielaní obrázku prosím chvíľu strpenia. Ak sa Vám z nejakých dôvodov nepodarí skopírovať obrázok zašlite ho prosím na admin@reviry.sk a my ich umiestnime na web. Ideálna veľkosť obrázku je 1024 x 768 pixelov.

Autor obrázku
Pridať obrázok jpg, gif, png
Pridať popis k obrázku
 ID 52

Revír Rašelinisko Rohožník č.3

Číslo revíru:
1-0510-1-1
Popis:Vodná ploch rašeliniska v obci Rohožník.
Rozloha (ha):0,5
Organizácia:MO Rohožník
Okres:Malacky
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.02.2007
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

farba dusan    14.05.2008
revír 1-0510-1-1 má od roku 2008 charakter chyť a pusť,má rozlohu 0,5 ha