Google Earth
Tu je môžte pridávať pozíciu na mape sveta Google Earth. Program je voľne šíriteľný a možte si ho stiahnuť zo stránky http://www.google.com/earth/index.html. Akceptované sú len súbory s koncovkou *.kmz . Týmto spôsobom možte označit revír ale aj konkrétne miesto pri vode. Podrobný návod ako vytvoriť značku na mape nájdete tu.
Autor bodu
Pridať bod na mape
Popis miesta:
ID 52

Revír Rašelinisko Rohožník č.3

Číslo revíru:
1-0510-1-1
Popis:Vodná ploch rašeliniska v obci Rohožník.
Rozloha (ha):0,5
Organizácia:MO Rohožník
Okres:Malacky
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.02.2007
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

farba dusan    14.05.2008
revír 1-0510-1-1 má od roku 2008 charakter chyť a pusť,má rozlohu 0,5 ha