Pridať obrázok do galérie
Pri odosielaní obrázku prosím chvíľu strpenia. Ak sa Vám z nejakých dôvodov nepodarí skopírovať obrázok zašlite ho prosím na admin@reviry.sk a my ich umiestnime na web. Ideálna veľkosť obrázku je 1024 x 768 pixelov.

Autor obrázku
Pridať obrázok jpg, gif, png
Pridať popis k obrázku
 ID 731

Revír Biela Voda č. 1 (púchov)

Číslo revíru:
3-0110-4-3
Popis:Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Púchov
Okres:Púchov
Miera:podľa stanov
Účel:chránená rybia oblasť
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria