Google Earth
Tu je môžte pridávať pozíciu na mape sveta Google Earth. Program je voľne šíriteľný a možte si ho stiahnuť zo stránky http://www.google.com/earth/index.html. Akceptované sú len súbory s koncovkou *.kmz . Týmto spôsobom možte označit revír ale aj konkrétne miesto pri vode. Podrobný návod ako vytvoriť značku na mape nájdete tu.
Autor bodu
Pridať bod na mape
Popis miesta:
ID 731

Revír Biela Voda č. 1 (púchov)

Číslo revíru:
3-0110-4-3
Popis:Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Púchov
Okres:Púchov
Miera:podľa stanov
Účel:chránená rybia oblasť
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria