Pripomienka
Meno
E-mail (nebude zverejnený)
Prosím opíšte tento kód

Pozor ak pridáte do pripomienky hypertextový odkaz v tvare "http://" pripomienka nebude zverejnená.

Revír Biela Voda č. 1 (púchov)

Číslo revíru:
3-0110-4-3
Popis:Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Púchov
Okres:Púchov
Miera:podľa stanov
Účel:chránená rybia oblasť
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria