Google Earth
Tu je môžte pridávať pozíciu na mape sveta Google Earth. Program je voľne šíriteľný a možte si ho stiahnuť zo stránky http://www.google.com/earth/index.html. Akceptované sú len súbory s koncovkou *.kmz . Týmto spôsobom možte označit revír ale aj konkrétne miesto pri vode. Podrobný návod ako vytvoriť značku na mape nájdete tu.
Autor bodu
Pridať bod na mape
Popis miesta:
ID 829

Revír Hron č. 7 (H)

Číslo revíru:
3-1080-2-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po ústie potoka Lukavica. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vývaru MVE je zimovisko a neresisko rýb - lov rýb zakázaný od 1.1. do 31.5.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Zvolen
Okres:Zvolen
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody s výskytom hlavátky
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Link:http://zvolen.srz.sk/srz.htm
Google Earth: značka na mape 26.kmz
Ústie potoka Lukavica do Hrona
Google Earth: značka na mape 27.kmz
Most pre peších - Hronská Dúbrava
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

pstruzik1    19.12.2013
Tá hlavátka nie je z tohto revíru.

pstruzik1    30.12.2011
FB skupina pre rybárov SRZ MsO ZVOLEN a okolia. Pridajte sa. SRZ MsO ZVOLEN

ixo007    03.04.2010
Sorry ten kaprik nieje odtial.