Zoznam pridaných znaciek na mape

Ako pridat znacku na mape.

Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok  |  Autor: ML | Pridané: 01.08.2018 | Popis: Štrkovisko Dolná Tehel?a Pezinok
Štrkovisko Čierny Brod  |  Autor: Štefan | Pridané: 09.04.2018 | Popis: Kaprová voda / Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja v katastri obce Mostová /Šoriakoš/
Štrkovisko Imeľ  |  Autor: Dávid | Pridané: 31.10.2015 | Popis:
Štrkovisko Bohatá  |  Autor: Dávid | Pridané: 31.10.2015 | Popis:
VN Lozorno č.1  |  Autor: Ján Vigaš | Pridané: 17.03.2015 | Popis:
Malý Dunaj č.5  |  Autor: Andrej | Pridané: 01.07.2014 | Popis:
Malý Dunaj č.5  |  Autor: Andrej | Pridané: 01.07.2014 | Popis:
Bodrog 1a  |  Autor: www | Pridané: 09.04.2011 | Popis:
Štrkovisko Brodno  |  Autor: Majo | Pridané: 02.02.2011 | Popis: Štrkovisko Brodno
Štrkovisko Padáň  |  Autor: Imro | Pridané: 23.11.2010 | Popis:
Štrkovisko Nemšová  |  Autor: h | Pridané: 20.09.2010 | Popis:
Štrkovisko Kráľová nad Váhom  |  Autor: ja | Pridané: 18.09.2010 | Popis: zem. šírka 48°11'0.98"S zem. dĺžka 17°49'27.00"V
Štrkovisko Antónia  |  Autor: Gúnya Zoltán | Pridané: 03.07.2010 | Popis:
Štrkovisko Böky pri Gabčíkove  |  Autor: Gúnya Zoltán | Pridané: 03.07.2010 | Popis:
OR Ratkovo  |  Autor: Marek | Pridané: 06.05.2010 | Popis: OR Ratkovo
Štrkovisko Kuchajda  |  Autor: Juraj | Pridané: 03.05.2010 | Popis:
Štrkovisko Štrkovec  |  Autor: Juraj | Pridané: 03.05.2010 | Popis:
Dunaj č. 3 - Zdrž VD (Čunovo - Hrušov)  |  Autor: Juraj | Pridané: 03.05.2010 | Popis:
Štrkovisko Zelená voda 1  |  Autor: Juraj | Pridané: 03.05.2010 | Popis:
Štrkovisko Zelená voda 1  |  Autor: Juraj | Pridané: 03.05.2010 | Popis:
Vydrica  |  Autor: F | Pridané: 20.03.2010 | Popis: Fotografie potoka Vydrica v Bratislavskom lesnom parku
Štrkovisko Veľký Meder  |  Autor: laslie | Pridané: 13.02.2010 | Popis:
Štrkovisko Veľký Meder  |  Autor: laslie | Pridané: 31.01.2010 | Popis:
VN Veľká Bystrá  |  Autor: PBR | Pridané: 06.01.2010 | Popis:
VN Mlynisko  |  Autor: PBR | Pridané: 06.01.2010 | Popis:
Dunaj č.3 – Odpadový kanál VD  |  Autor: Milan | Pridané: 11.11.2009 | Popis:
Štrkovisko Magla - Vrakúň  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Blažov  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Vieska  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Jastrabie Kračany  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Lesné Kračany  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Veľké Blahovo  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Štrkovisko Polcestie  |  Autor: Burney | Pridané: 26.06.2009 | Popis:
Topľa č. 3  |  Autor: Peter Stanislavský | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
OR Vyšný Žov  |  Autor: Peter Stanislavský | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
VN Remeniny  |  Autor: Peter Stanislavský | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
VN Tovarné  |  Autor: Peter Stanislavský | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
VN Domaša  |  Autor: Peter Stanislavský | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
VN Sigord  |  Autor: peter | Pridané: 02.06.2009 | Popis:
VN Košiare  |  Autor: SlovakFan | Pridané: 22.05.2009 | Popis:
VN Strážov  |  Autor: SlovakFan | Pridané: 22.05.2009 | Popis:
VN Divinka  |  Autor: SlovakFan | Pridané: 22.05.2009 | Popis:
Lom Nezbud  |  Autor: SlovakFan | Pridané: 22.05.2009 | Popis:
VN Vyškovce  |  Autor: Ondrej Mikuláš | Pridané: 15.05.2009 | Popis: Kostol bol postaveny v roku 1990
Balky  |  Autor: PI | Pridané: 24.04.2009 | Popis: Ústie Potoka Balky do Torysy pri obci Seniakovce
OR Nitry - Podháj  |  Autor: M1N0 | Pridané: 09.04.2009 | Popis: Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním druhového hájenia v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z.
Nitra č.1  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok. /koniec revíru/
Nitra č.1  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok. /začiatok revíru/
Chrenovka  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok. /začiatok revíru/
Chrenovka  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: /koniec revíru/
Chrenovka  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: POZOR! Prírodná pamiatka, nepoškodzovať porasty a nezanechávať po sebe odpady, udržiavať maximálnu čistotu, nezakladať ohne. Pri nedodržaní uvedených pokynov budú vyvodzované prísne sankcie v zmysle zákona. /začiatok revíru/
Štrkovisko Záhoň  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Rašelinisko Zemné  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: POZOR! Prírodná pamiatka, nepoškodzovať porasty a nezanechávať po sebe odpadky, udržiavať maximálnu čistotu, nezakladať ohne. Pri nedodržaní uvedených pokynov budeme vyvodzovať prísne sankcie v zmysle zákona.
Jazero pri elektrárni  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Mlynský náhon  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: koniec revíru
Mlynský náhon  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: začiatok revíru
Jazero dôchodcov  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Štrkovisko Bešeňov  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Štrkovisko RT  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
VN Branovo  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
VN Rúbaň č. 2  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
VN Rúbaň č.1  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: chovný rybník !
VN Svodín  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Štrkovisko Dvory nad Žavou č. 4  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.3  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.2  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis: Revír s osobitným režimom "CHYŤ A PUSŤ" ! č.revíru 2-3220-1-4
Štrkovisko Dvory nad Žavou č. 1  |  Autor: M1N0 | Pridané: 06.04.2009 | Popis:
Kurzweillovo jazero  |  Autor: M1N0 | Pridané: 03.04.2009 | Popis:
Rašelinisko Palárikovo  |  Autor: M1N0 | Pridané: 03.04.2009 | Popis:
Hron č.3  |  Autor: Vlado | Pridané: 30.03.2009 | Popis: zamrznute foto
Štrkovisko Čierny Brod  |  Autor: axelero | Pridané: 25.03.2009 | Popis:
Rašelinisko Rohožník č. 2  |  Autor: dp | Pridané: 22.03.2009 | Popis:
VN Baračka  |  Autor: Roman Šedivý | Pridané: 25.02.2009 | Popis: Vodná nádrž Baračka
Malá Svinka  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Sútok Veľkej a Malej Svinky pri obci Kojatice
Malá Svinka  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Revír Malá Svinka medzi Jarovnicami a Uzovskými Pekľanmi
Veľká Svinka  |  Autor: IP | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Ústie Veľkej Svinky do Hornádu
Veľká Svinka  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Veľká Svinka pretekajúca cez obec Fričovce
VN Sigord  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: VN Sigord
Sekčov č. 2  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Koniec revíru Sekčov č.1 začiatok revíru č.2
Delňa  |  Autor: IP | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Ústie Delne Do Torysy
Dzikov  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Ústie potoka Dzikov do Torysy
Torysa č. 2  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Odstavené rameno Pri obci Petrovany
Štrkovisko Andrejovka MO Orlov  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Štrkovisko Andrejovka
Torysa č. 2  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Veľký Šariš Štrkovisko
Torysa č. 2  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Odstavené rameno pri Haniske
Torysa č. 2  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Koniec revíru Torysa č.2.
Sekčov č. 1  |  Autor: PI | Pridané: 11.02.2009 | Popis: Sútok riek( Sekčov, Torysa) v Prešove
Dunaj č.3 – OR horná inundácia  |  Autor: Ďuso | Pridané: 04.02.2009 | Popis: Dunaj č.3, Horná inundácia, ramená Dunaja,
Štrkovisko Okoličná na Ostrove  |  Autor: Junior | Pridané: 25.01.2009 | Popis:
Okna č. 1  |  Autor: vlado | Pridané: 20.01.2009 | Popis:
VN Blatce /Lapoš/  |  Autor: vkicam | Pridané: 19.01.2009 | Popis: Kapre šťuky.
VN Vyšná Rybnica  |  Autor: vkicam | Pridané: 19.01.2009 | Popis: Super rybačka
VN Kolibabovce  |  Autor: vkicam | Pridané: 19.01.2009 | Popis: Krásny rybník a okolie no googel ho ukazuje keď bol vypustený po čistení.
Uh č. 2  |  Autor: MI | Pridané: 20.12.2008 | Popis: OR Bajany
Uh č. 2  |  Autor: MI | Pridané: 20.12.2008 | Popis: OR VnU
VN Jelenec II.  |  Autor: Martin T | Pridané: 30.07.2008 | Popis:
OR Veľká Hangócka  |  Autor: Martin T | Pridané: 30.07.2008 | Popis:
Malý dunaj č.6  |  Autor: farpablo | Pridané: 02.07.2008 | Popis:
Štrkovisko Stará tehelňa  |  Autor: Tax | Pridané: 19.06.2008 | Popis: Štrkovisko Stará tehelňa, Bratislava - Vajnory, miestny názov Lysý. Lovný revír, kaprové vody
Váh č.8 (H)  |  Autor: JaroC | Pridané: 25.05.2008 | Popis: Sútok Kanalu a Váhu v trenčínetam sme chytily lieňov a sumca
Váh č.8 (H)  |  Autor: JaroC | Pridané: 25.05.2008 | Popis:
Morava č.2  |  Autor: jojo | Pridané: 25.05.2008 | Popis: sutok malina
Hron č. 7 (H)  |  Autor: kunkera | Pridané: 26.04.2008 | Popis: Most pre peších - Hronská Dúbrava
Hron č. 7 (H)  |  Autor: kunkera | Pridané: 26.04.2008 | Popis: Ústie potoka Lukavica do Hrona
OR Starý les /Aggerdó/  |  Autor: Zoli | Pridané: 26.02.2008 | Popis: Starý les - Aggerdő
VN Nenince  |  Autor: Zoli | Pridané: 04.02.2008 | Popis:
Zelená Voda  |  Autor: Milan Marušic | Pridané: 03.11.2007 | Popis:
VN Richtárovo  |  Autor: zander6525 | Pridané: 25.10.2007 | Popis: vn
VN Dobrá Niva  |  Autor: kunkera | Pridané: 25.08.2007 | Popis: Lovný revír
VN Môťová  |  Autor: kunkera | Pridané: 25.08.2007 | Popis: Lovný revír
Štrkovisko Padáň  |  Autor: ja | Pridané: 18.08.2007 | Popis: padáň
VN Pozdišovce  |  Autor: pepe | Pridané: 08.08.2007 | Popis: vychod
Štrkovisko Lipovec  |  Autor: Kemko | Pridané: 05.06.2014 | Popis: Štrkovisko Lipovec
OR Biele Brehy  |  Autor: Kemko | Pridané: 01.08.2007 | Popis: Biele Brehy - Ontário