Revír VN Bulkovec č. 2

Číslo revíru:
2-0210-1-1
Popis:Vodná plocha nádrže pri obci Šajdíkovo - Humence pri chate Bulkovec
Rozloha (ha):21,7
Organizácia:OZ Šaštín
Okres:Senica
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:Lesy
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Smolarčík    
Dobrý deň, poprosím opraviť výmeru reviru na 0,9 ha. Ďakujem