Revír VN Bulkovec č. 3

Číslo revíru:
2-0220-1-1
Popis:Vodná plocha nádrže pri obci Šajdíkovo - Humence pri chate Bulkovec
Rozloha (ha):11,3
Organizácia:OZ Šaštín
Okres:Senica
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:Lesy
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Smolarčík    
Dobrý deň, poprosím upraviť výmeru revíru na 0,63ha. Ďakujem