Revír Čergovský kanál

Číslo revíru:
2-0300-1-1
Popis:Hlavný spojovací kanál Aszód – Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Kolárovo
Okres:Komárno
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 15.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

tomman    28.05.2014
vysoký výskyt sumčeka amerického