Revír Čierna voda č.1

Číslo revíru:
2-0320-1-1
Popis:Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpa-ciu stanicu pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Ma-lého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo nad obcou Čierny Brod, vodná plocha Fekete ér a Kráľovobrodský kanál.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Galanta
Okres:Galanta
Miera:Lieň 40 cm, Kapor 45cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 15.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

smutný dedo    21.04.2015
18.4.2015 som navštívil revír v obci Dolný Chotár 2-0320.Táto voda býva čistá,že v nej vidieť v 3m na dno.Spomenutý deň bola neskutočne špinavá,mala tmavohnedú farbu a zapáchala po močovke.Ani som sa nedivil,že v nej nebol žiadny pohyb.Po iné roky to bolo iné.

tora    16.01.2011
nemohol by dakto pridat fotky?aka hlboka voda je pri sutoku s malym dunajom?

tora    16.01.2011
nemohol by dakto pridat fotky?aka hlboka voda je pri sutoku s malym dunajom?