Revír Farská voda

Číslo revíru:
2-0640-1-1
Popis:Farská voda od ústia do Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou a vodná plocha Valcha vyúsťujúca do Farskej vody.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Holíč
Okres:Skalica
Miera:
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 05.06.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Andrej K.    16.12.2012
nevyspytateľná voda, určite skrýva prekvapenia v podobe pekných rýb, aj keď je to veľmi náladová voda a terén je väčšinou najmä v dolnej časti ťažko dostupný až k vode(vodné trávy)