Revír Hron č.2

Číslo revíru:
2-0750-1-1
Popis:Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šárovce a od cestného mosta Tekovské Lužany - Demandice po cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. V úseku od haťového telesa MVE Šárovce po vyústenie ČOV Šárovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO. V úseku od cestného mosta v Želiezovciach po kamennú hrádzu pod mostom sa nachádza zimovisko, zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Želiezovce
Okres:Levice
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 15.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

krissz    07.05.2015
Pri Želiezovciach , pod mostom už nie je tá kamenná hrádza ,," Väčšinou sú to drsní muži, no teraz sa ich zmocňuje pocit bezmocnosti. Desiatky rybárov v Želiezovciach sa len bezradne prizerajú, ako ťažké stroje ničia život v jednej z najkrajších častí toku dolného Hrona. Do hrádze sa zahryzli stroje a život v tejto časti Hrona sa skončil. Na rieke stavajú vodnú elektráreň. ,," Slovenské i medzinárodné majstrovstvá v rybolove zapĺňali brehy rieky rok čo rok a chodili sem pretekári z celej Európy. Na pretekársku trať boli rybári hrdí dvadsať rokov. Aj hladina vody výrazne klesla. Kde bolo predtým aj päť metrov, je momentálne voda po kolená. Ryby museli migrovať inde, prípadne ich museli poprekladať. ,,"Ľudia v okolí sa však boja aj poklesu spodných vôd a toho, že budú mať menej vody i v studniach. Vybudovanie vodnej elektrárne schválili poslanci mesta ešte pred ôsmimi rokmi. Investor mestu sľúbil isté kompenzácie. Chcú tam vysadiť okolo 800 stromov aj vybudovať cyklotrasu. Vodnú elektráreň by mali postaviť do roka. Toto som skopíroval s tv markíza ,, ale i tak je to smutné a do plaču , že takto ničia naše okolie,prírodu ,,