Revír Jazero Dekány

Číslo revíru:
2-0830-1-1
Popis:Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.
Rozloha (ha):1,5
Organizácia:MsO Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

olo    
Už je sukromný