Revír OR Lipa

Číslo revíru:
2-1720-1-1
Popis:Odstavené rameno rieky Moravy pri Skalici.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):3,5
Organizácia:MO Skalica
Okres:Skalica
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Andrej    15.03.2012
OR Lípa, jedna z mojich najkrajších vôd