Revír Selecký potok

Číslo revíru:
2-2630-4-1
Popis:Selecký potok od cestného mosta pri obci Veľké Stankovce po pramene. Hankov potok predstavuje chovnú časť revíru.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Trenčín
Okres:Trenčín
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Andrej    22.01.2012
krásny potok nad Selcom... pod ním je to biedne. maximálne jalec do 35 cm