Revír Svinica č.1

Číslo revíru:
2-2740-1-1
Popis:Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná - Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bánovce nad Bebravou
Okres:Bánovce nad Bebravou
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 16.01.2014
Link:http://www.mosrzbnb.mibes.sk/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Jozef Mahrík    18.02.2013
Svinica patrí pod Trenčín a nie Bánovce