Revír Teplička

Číslo revíru:
2-4300-4-1
Popis:Potok Teplička od ústia v Trenčianskej Teplej po pramene a Opatovský potok od ústia po pramene. Prítoky Kamenica (1km), Bystrina (2km) a Opatovský potok (4km) predstavujú chovnú časť revíru.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Trenčín
Okres:Trenčín
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Marek    20.05.2012
Potok je od čističky v Teplej zregulovaný. Popri kanály je to v podstate vybetonovaný válov s občasnými štrkovými lavicami. Ryba tu nemá možnosti úkrytu, len po predvysajúcou trávou. Dominantnou rybou je jalec hlavatý v potoku sú aj sprievodné druhy rýb (čerebľa, slíž, hrúz). Okrem toho sa mi tu podarilo chytiť niekoľko ostriežov a malú šťuku. Osobe som tu pstruha nechytil, ale po jarnej násade, sa tu (v Trenčíne) údajne chytali aj pekní potočáci. Od železničnej trate smerom na Teplice je už pstruh občasným úlovkom, dominuje tu však i naďalej jalec a lovia sa tu aj ostrieže a malé šťuky.

Andrej Kučma    22.01.2012
od vtoku do váhu po čističku v teplej výskyt len jalca hlavatého, veľké zariasenie. veľký výskyt jalca hlavatého, v tôňach kapitálne karasy, čo som ostal počudovaný niektoré dosahujú cez 40 cm.