Revír Vážsky Dunaj

Číslo revíru:
2-4440-1-1
Popis:Čiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča - Kolárovo.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Komárno
Okres:Komárno
Miera:Lipeň 35cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 16.01.2014
Link:http://srzkomarno.szm.sk/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Stefan    10.03.2018
Že "Lipe? 35cm" :) bohužia? ažtak dobre na tom ešte nie sme... :))