Revír VN Kalná n. Hronom

Číslo revíru:
2-4870-1-1
Popis:Vodná plocha vzdutia (28ha) pre MVE Kalná nad Hronom od telesa vzdutia po kompu v obci Starý Tekov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):28
Organizácia:MsO Levice
Okres:Levice
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Milos    11.09.2016
Na tomto revíry platí uz aj zväzové povolenie.