Revír VN Turá

Číslo revíru:
2-5420-1-1
Popis:Vodná plocha vzdutia (30ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):30
Organizácia:MsO Levice
Okres:Levice
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Dušan    15.08.2016
Revír patrí do celozväzovej povolenky