Revír Borčický potok

Číslo revíru:
3-0250-4-1
Popis:Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Dubnica n/V
Okres:Ilava
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Andrej    22.01.2012
v tomto pidi potocku to asi nebude prave orechové :D