Revír Brusnianka

Číslo revíru:
3-0290-4-1
Popis:Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Podbrezová
Okres:Brezno
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.zelpo.sk/ryb_zvaz/ryby.nsf/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Igor Foltín    14.11.2011
Revír Brusnianka preteká obcou Brusno v okrese Banská Bystrica, nie Brezno.