Revír Hron č. 9a -CHAP

Číslo revíru:
3-1110-6-4
Popis:Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Na tomto rybárskom revíri je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Miera:podľa stanov
Účel:chyť a pusť
Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

kunna    23.10.2013
Revír Hron č.9 je už dva roky rozdelený na revír Hronč 9b - chyť a zožer a Hron 9a - chyť a pusť

ixo007    04.10.2009
Stastkar!