Revír Hron č.11

Číslo revíru:
3-1130-6-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová. V úseku od cestného mosta do obce Filipovo po hať MVE nad týmto mostom je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 16.11. do 31.12.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Brezno
Okres:Brezno
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Vlado    25.06.2013
22.6.2013 veľká voda, rýb nikde a opäť prší...