Revír Oravica č. 1

Číslo revíru:
3-2750-4-1
Popis:Potok Oravica od ústia do rieky Orava v meste Tvrdošín po hranicu TANAPu v Oraviciach.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Trstená
Okres:Tvrdošín
Miera:Lipeň 30cm, Pstruh potočný 27cm, Pstruh dúhový 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

jano    10.09.2015
Kde presne je tá hranica Tanapu? v Oraciciach alebo vyššie?