Revír Slaná č. 1

Číslo revíru:
3-3730-1-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov. Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0) po rkm 0,61 (štátna hranica SR - MR) je hraničná voda.
Rozloha (ha):48
Organizácia:MO Tornaľa
Okres:Rimavská Sobota
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

indián    28.10.2012
Smiem vedieť prečo pri obci Bretka a Gemerská Panica, patri Slaná č.1 (užívateľ Mo Srz Tornala)?. Tato oblasť patri okres Rožňava, i Košický kraj!. To je asi tri km dĺžka!.