Revír Turiec č. 1

Číslo revíru:
3-4430-6-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Martin
Okres:Martin
Miera:Lipeň 30cm, Nosáľ 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové lipňové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody lipňové s výskytom hlavátky
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.srzmartin.sk/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

jarci    18.01.2016
Prosim administratora o vymazanie mojej fotky s osobnych dovodov je to fotka taketo pekne mreny su na turci