Revír Váh č.19 a

Číslo revíru:
3-4700-4-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu nad Mondi SCP Ružomberok po cestný most v Ivachnovej vrátane prítokov Sliačanka a Turík.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Ružomberok
Okres:Ružomberok
Miera:Lipeň 33cm, Pstruh potočný 27cm, Pstruh dúhový 27cm, Sivoň 27,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.srzruzomberok.eu
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

peter    11.06.2012
na vahu c.19 bola zmena.teraz su to dva revire.19-A a 19-B.

Grizzly    21.10.2009
Co sa v tomto revire nechytajú žiadne ryby????????