Revír VN Lovčica

Číslo revíru:
3-5350-4-1
Popis:Vodná plocha nádrže Lovčica (Bejvoč) pri obci Lovčica - Trubín.
Rozloha (ha):2
Organizácia:Žiar n. Hronom
Okres:Žiar nad Hronom
Miera:Lieň 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 07.03.2007
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Zdeno    25.04.2014
Pozor! Tento revír je od roku 2009 KAPROVÝ.

Zdeno    25.04.2014
Pozor! Tento revír je od roku 2009 KAPROVÝ.