Revír Hornád č.1b

Číslo revíru:
4-0631-1-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po ústie potoka Svinka, potoky Kysacký a Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Košice
Okres:Košice
Miera:Lipeň 30cm, Pstruh potočný 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Link:http://www.srz-ke.netkosice.sk/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

tomas    26.04.2015
vlastne je iba po most pre pesich pri splave Anička ,potom od Aničky po tahanovce (Súdky)-revir chyť a pust,a od tahanoviec po most pre pesich pri obci sokol tzv. Sokoľská lávka

tomas    26.04.2015
ten revir je uz iba po most pre pesich pri obci sokol