Revír Hornád č. 5a

Číslo revíru:
4-0670-4-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Spišskou Novou Vsou po veľký splav na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.mosrzsnv.sk/
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

ivan    19.11.2017
zmena revírov od 1.1.2017 Hornád ?.5a, r.?. 4-0670-4-1 ?iastkové povodie rieky Hornád od železni?ného mosta pod SNV po kamenný most pri Letanovskom mlyne. –lovný revír Hornád ?.5b, r.?. 4-0671-4-4 - revír – CHY? A PUS? ?iastkové povodie rieky Hornád od kamenného mosta na Letanovskom mlyne po ústie Ve?kej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) . – chy? a pus? Hornád ?.5c, r.?. 4-0672-4-1 ?iastkové povodie rieky Hornád od ústia Ve?kej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) po ústie potoka Tepli?no pri osade rómov v Betlanovciach. - lovný.

IVAN    29.08.2012
Pstruhová voda je rozdelená na tri časti: ■Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1 Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Sp. Novou Vsou po po veľký splav na sídlisku Mier. ■Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ Čiastkové povodie rieky Hornád od veľkého splavu na sídlisku Mier po splav na Smižanskej Maši. ■Hornád č.5c - revír - P - č. 4 - 0672 - 4 - 1 Čiastkové povodie rieky Hornád od splavu na Smižanskej Maši po ústie potoka Teplično v Betlanovciach.