Revír Kamenec č. 1 (Brežnik)

Číslo revíru:
4-0920-4-1
Popis:Potok Kamenec /Brežnik/ od ústia v meste Bardejov po cestný most nad obcou Becherov a potok Rosutska voda od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:Pstruh potočný 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

hosp.    04.04.2012
Jalec hl. 26ks PP. 9ks PD. 26ks