Revír OR Lykotex

Číslo revíru:
4-1122-1-1
Popis:Vodná plocha odstaveného ramena (5ha) rieky Laborec pri obci Vojany.Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO SRZ Veľké Kapušany
Okres:Michalovce
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 05.03.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

Rasťo    
Prepáčte, ale asi som chýbal na hodinách zemepisu ak sú Veľké Kapušany a rieka Laborec pri Vojanoch v okrese Bánovce nad Bebravou.