Revír Olšinský potok

Číslo revíru:
4-1640-4-1
Popis:Olšinský potok od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Michalovce
Okres:Sobrance
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://srzmichalovce.sk
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

jj    10.04.2015
revír zanikol resp došlo k zlúčeniu pod Okna 2