Revír Šibská voda

Číslo revíru:
4-2540-4-1
Popis:Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:Pstruh potočný 30cm,
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Pripomienky

hosp.    04.04.2012
P.P. 4ks