Revír VN Pustý hrad

Číslo revíru:
3-5630-1-1
Popis:Vodná plocha nádrže (0,93ha) pri obci Sklené Teplice.
Rozloha (ha):0,93
Organizácia:MO Žarnovica
Okres:Žarnovica
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria