Revír VN Richtárovo

Číslo revíru:
3-5670-4-1
Popis:Vodná plocha nádrže (2,1ha) Richtárovo (Horná Lehota) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.
Rozloha (ha):2,1
Organizácia:MO Podbrezová
Okres:Brezno
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://www.zelpo.sk/ryb_zvaz/ryby.nsf/
Google Earth: značka na mape 22.kmz
vn
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria