Revír Balky

Číslo revíru:
4-0010-4-1
Popis:Potok Balky od ústia pri obci Seniakovce po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 106.kmz
Ústie Potoka Balky do Torysy pri obci Seniakovce
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria