Revír VN Lozorno č.1

Číslo revíru:
1-1350-1-2
Popis:Vodná plocha nádrže pri obci Lozorno.
Rozloha (ha):2
Organizácia:MsO Záhorie
Okres:Malacky
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 0
Google Earth: značka na mape 188.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria