Revír Liestinský /Poľský/ potok

Číslo revíru:
4-1250-4-2
Popis:Liestinský /Poľský/ potok od ústia pri obci Stebnická Huta po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth