Revír Lipovec

Číslo revíru:
4-1290-4-2
Popis:Potok Lipovec od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth