Revír Malá Svinka

Číslo revíru:
4-1410-4-1
Popis:Potok Malá Svinka od ústia v obci Kojatice po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 75.kmz
Revír Malá Svinka medzi Jarovnicami a Uzovskými Pekľanmi
Google Earth: značka na mape 76.kmz
Sútok Veľkej a Malej Svinky pri obci Kojatice
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria