Revír Okna č. 1

Číslo revíru:
4-1560-4-1
Popis:Potok Okna od ústia po VN Vyšná Rybnica.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Michalovce
Okres:Sobrance
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Link:http://srzmichalovce.sk
Google Earth: značka na mape 60.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

vlado    26.01.2009
Sorač chlapec to mal poslat k:Revír Sobranecký potok č.2. Podla odkazu googel.

pushkin    20.01.2009
hmmm,.... s plavanou na pstruhovy revir.....