Revír OR Vyšný Žov

Číslo revíru:
4-1840-1-1
Popis:Vodná plocha odstaveného ramena (0,45ha) pri obci Vyšný Žov.
Rozloha (ha):0,45
Organizácia:MO Hanušovce nad Topľou
Okres:Vranov nad Topľou
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 116.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth