Revír Sekčov č. 1

Číslo revíru:
4-2240-1-1
Popis:Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Google Earth: značka na mape 63.kmz
Sútok riek( Sekčov, Torysa) v Prešove
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria


Pripomienky

Macho    07.09.2006
V Sekčove sú opäť raky a pstruhy aj keď prvý pohľad na odpad a pneumatiky tomu vôbec nesvedčia.

Macho    12.02.2006
Pozor!!!! Tento revír má v celozväzovej povolenke zlé cislo 4-2390-1-1. Toto číslo patrí revíru Sobranecký potok č. 2.