Revír Sekčov č. 2

Číslo revíru:
4-2250-4-1
Popis:Potok Sekčov od cestného mosta v obci Demjata po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MsO Prešov
Okres:Prešov
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 28.01.2014
Google Earth: značka na mape 71.kmz
Koniec revíru Sekčov č.1 začiatok revíru č.2
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria