Revír Starý potok (Bahniska)

Číslo revíru:
4-2430-4-2
Popis:Starý potok /Bahniska/ od ústia po pramene.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Bardejov
Okres:Bardejov
Miera:podľa stanov
Účel:chovný
Druh povolenia:žiadne
Užívateľ:SRZ
Charakter:lososové vody pstruhové
Dátum poslednej zmeny 0
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth