Revír Topľa č. 3

Číslo revíru:
4-2830-1-1
Popis:Čiastkové povodie rieky Tople od cestného mosta vo Vyšnom Žipove po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
Rozloha (ha):neznáma
Organizácia:MO Hanušovce nad Topľou
Okres:Vranov nad Topľou
Miera:podľa stanov
Účel:lovný
Druh povolenia:celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:SRZ
Charakter:kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 17.01.2014
Google Earth: značka na mape 117.kmz
pridať pripomienku  |  pridať obrázok  |  pridať značku Google Earth

Galéria